Jesteś tutaj: Nieruchomosci
Kancelaria zapewnia pomoc prawną w następujących sprawach:

• nabywania i zbywania nieruchomości, w tym także nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
• sporządzania projektów umów w zakresie obrotu nieruchomościami, umów przedwstępnych i warunkowych sprzedaży nieruchomości, tzw. umów deweloperskich, w tym także analiza umów sporządzonych przez drugą stronę transakcji,
• ustanawiania zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, a także obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, użytkowanie, służebność, etc.),
• sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
• reprezentowania Klienta w postępowaniu wieczysto-księgowym, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, itd.,
• sporządzanie projektów umów o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz gospodarstwa rolnego,
• regulowania sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności.