Jesteś tutaj: Obsluga
Obsługa firm

Wiem, iż każda branża charakteryzuje się własną specyfiką, bez zrozumienia której efektywne wykonanie postawionych zadań jest niemożliwe. Wobec czego warunkiem podjęcia przez Kancelarię skutecznych i satysfakcjonujących mojego Klienta działań jest ścisła i oparta na dyskrecji wzajemna współpraca.
    Podejmując się świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz nowego przedsiębiorcy, gruntownie zapoznaje się z jego sytuację prawną, tak aby dopasować do niej swoje działania. Na życzenie klienta analizuję dokumentację firmy pod kątem jej zgodności z prawem oraz ewentualnych zagrożeń, jakie mogą z przyjętych rozwiązań wyniknąć.

Stała obsługa firm obejmuje w szczególności:
• udzielanie informacji o przepisach prawa i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
• monitorowanie zmian przepisów prawnych dotyczących branży, w której działa nasz Klient;
• ocena formalno-prawna skutków czynności prawnych zamierzonych lub dokonanych przez Klienta;
• przygotowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych;
• prowadzenie negocjacji
• pomoc w windykowaniu należności, w tym: sporządzanie wezwań do zapłaty, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, ustanawianie  zabezpieczeń wierzytelności  Klienta, uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, procesowych także organami administracji
• reprezentowanie pracodawcy w kontaktach ze związkami zawodowymi, w postępowaniu z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy.
• prowadzenie szkoleń dla pracowników w kwestiach dotyczących aspektów prawnych i obowiązujących przepisów prawa.

Co istotne, świadczę usługi zarówno w swojej siedzibie jak też bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy, co może przybrać formę stałych lub doraźnych spotkań. Ponadto z moimi Klientami pozostaję w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym, co zapewnia szybkie i tanie uzyskiwanie potrzebnych informacji.

Przy obsłudze prawnej przedsiębiorców proponuję następujące sposoby rozliczenia:

- wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne - ustalane jest w drodze negocjacji i uzależniona od różnych czynników: wielkości obsługiwanego podmiotu, rodzaju prowadzonej działalności, ilości i stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, wybranej formy współpracy (istnieje możliwość obsługi w siedzibie obsługiwanego podmiotu).
- wynagrodzenie godzinowe - obliczane na podstawie ustalonej z Klientem stawki za jedną godzinę pracy prawnika; szczegółowe rozliczenie z czasu wykonania zlecenia jest przedstawiane Klientowi na jego żądanie wraz z fakturą
Dopuszczam także inne – bardziej elastyczne zasady rozliczeń – w uzgodnieniu z konkretnym Klientem.

Moja filozofia działania opiera się na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego dla mojego Klienta. Zasadniczym założeniem świadczonych przeze mnie usług jest profilaktyka i zminimalizowanie ryzyka poniesienia przez Klienta strat finansowych, prestiżowych lub innych, wynikających z nieznajomości prawa, nieuczciwości kontrahenta, niedbałości pracowników, etc.