Jesteś tutaj: Odszkodowania
W zakres usług  Kancelarii wchodzi również pomoc:

- poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (kierowcom i pasażerom, pieszym, rowerzystom),
- osobom, które w wyniku wypadku utraciły osobę najbliższą,
- osobom, którym zniszczono, skradziono auto,
- osobom, których mienie zostało zniszczone (kradzież mienia, zalanie, zniszczenie mieszkania),
- osobom, którym ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża należne odszkodowanie,
- rolnikom poszkodowanym podczas prac w polu, gdy ponieśli szkodę w plonach, gdy zniszczeniu uległy budynki gospodarcze,
- poszkodowanym z umów przewozu,
- osobom mającym zastrzeżenia do wypoczynku organizowanego przez biura podróży,
- właścicielom nieruchomości, na których znajdują się linie przesyłowe (słupy energetyczne, słupy telekomunikacyjne, sieć gazowa, sieć wodociągowa).

 
Przy pomocy Kancelarii możecie Państwo m.in. uzyskać:

- w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy – zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, koszty dojazdów do szpitala, koszty zakupu sprzętu medycznego, odszkodowanie za utracone zarobki, rentę z tytułu utraty powodzenia na przyszłość,
- w wyniku utraty osoby najbliższej – rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji majątkowej rodziny,
- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia auta – odszkodowanie, w tym za utratę wartości handlowej samochodu, za wynajem auta zastępczego oraz za utracone zyski, gdy w działalności gospodarczej korzystano z samochodu,

- w przypadku posadowienia na gruncie linii przesyłowych -odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu przez zakład telekomunikacyjny, energetyczny, wodociągowy, gazowy i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz takiego przedsiębiorstwa.