Jesteś tutaj: Porady
Porady prawne

Kancelaria udziela porad prawnych podczas bezpośredniego spotkania z radcą prawnym, w tym zwłaszcza z zakresu:

• prawa rzeczowego – ochrona własności nieruchomości, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność;
• prawa zobowiązań – bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowania, zadośćuczynienie, wykonanie i niewykonanie umów sprzedaży, dostawy, agencyjnej, o dzieło, o roboty budowlane, umowy darowizny, czy najmu lub dzierżawy;
• prawa spadkowego – dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zapis testamentowy, zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku;
• prawa rodzinnego – rozwody, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa;
• prawa pracy - doradztwo związane z nawiązaniem pracy, wykonywaniem pracy oraz zakończeniem pracy, a także rozwiązywanie sporów z pracodawcą oraz reprezentacja przed sądami,
• prawa konsumenckiego - obejmują wszelkie porady oraz spory związane ze stosunkami konsument - przedsiębiorca. Są to przede wszystkim spory reklamacyjne, opiniowanie umów, doradztwo z zakresu prawa ochrony konsumentów (także przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów), negocjowanie w imieniu Klientów treści umów,
• prawa lokalowego - w tym zagadnienia związane z prawem spółdzielczym oraz umowami deweloperskimi,
• windykacji wszelkich roszczeń (alimentacyjnych, pożyczek i in.).

Dokładam wszelkich starań, aby porada prawna udzielona była rzetelnie i rzeczowo, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, z troską o interesy Klienta, w sposób przyjazny i dostępny dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego.

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.