Jesteś tutaj: Prawo pracy
Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności następujące czynności z zakresu prawa pracy:

• dochodzenie roszczeń w sprawach pracowniczych, m.in. sprawy o mobbing, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, umowy o zakazie konkurencji, świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
• sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji,
• reprezentowanie pracodawcy w kontaktach ze związkami zawodowymi, w postępowaniu z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy,
• sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy takich jak: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układ zbiorowy pracy, regulamin premiowania,
• doradztwo w procesie zwolnień grupowych.