Jesteś tutaj: Prawo rodzinne
W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria zapewnia pomoc prawną w następujących sprawach:

• o rozwód,
• o separację,
• o alimenty,
• stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi,
• spraw z zakresu władzy rodzicielskiej,
• ubezwłasnowolnienia, ograniczenia w zdolności do czynności prawnych,
• ustalenia ojcostwa,
• odpowiedzialności małżonków za długi.