Jesteś tutaj: Sprawy
Sprawy sądowe

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw sądowych oraz postępowań administracyjnych na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców, w tym w szczególności w zakresie spraw:

• cywilnych (np. o zapłatę, spadkowych, zniesienie współwłasności, o stwierdzenie zasiedzenia),
• gospodarczych (np. o zapłatę, ustalenie istnienia bądź nieistnienia umowy),
• pracowniczych (np. w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, uznanie wypadku przy pracy),
• z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. odwołania od decyzji ZUS),
• rodzinnych (np. o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, o alimenty),
• w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
• administracyjnych (np. skargi na decyzje administracyjne, postanowienia organów administracyjnych, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,),

W ramach powyższej obsługi sporządzam pisma procesowe, a także na życzenie klienta zapewniam zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych zarówno przed: sądami powszechnymi (sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne), Sądem Najwyższym, jak i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny), a także w postępowaniach prowadzonych przez komorników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

W przypadku jednorazowego zlecenia wynagrodzenie za prowadzoną sprawę, jak również termin jego płatności, uzgadniane jest indywidualnie. Honorarium to uzależnione jest m. in. od stopnia zawiłości sprawy oraz od wymaganego nakładu pracy radcy prawnego, koniecznego do wykonania zlecenia.

W przypadku spraw skomplikowanych bądź o znacznej wartości, elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z Klientem - jako wynagrodzenie dodatkowe.

W trosce o dobro i jakość świadczonych usług gruntownie i uczciwie analizuję problem , a przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie informuję Klienta o moim stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu.