Zawyżone opłaty drogowe w Niemczech

droga i tirW wyroku z dnia 20 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że Niemcy pobierali zawyżone opłaty drogowe, niesłusznie wliczając w koszty infrastruktury również koszty utrzymania policji drogowej. Wyrok ten jest ostateczny i bezpośrednio wiążący. W latach, których dotyczył wyrok nadpłata ta wynosiła od 3,6 % do 6% pobranej stawki.

Wobec tego otworzyła się droga również dla polskich przewoźników na dochodzenie zwrotu części opłat poniesionych za korzystanie z niemieckich dróg. Z możliwości tej mogą skorzystać wszystkie firmy, które uiszczały zgodnie z cennikiem opłaty za przejazd na terenie Niemiec pojazdów ciężarowych tzw. Maut.

Przewoźnicy nie powinni zwlekać.

Kancelaria w imieniu swoich klientów złożyła do niemieckiego urzędu z końcem ubiegłego roku wnioski o zwrot nadpłaconych należności, tak aby uniknąć przedawnienia nadpłaty za 2017 r.

Aktualnie zasadne jest domaganie się zwrotu nadwyżki opłat zapłaconych najwcześniej w styczniu 2018 r., biorąc pod uwagę trzyletni okres przedawnienia roszczeń, liczony od końca roku którego roszczenia dotyczą. Stosowany wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony do końca 2021 roku.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie przez zainteresowane firmy transportowe wydruków z systemu - zestawienia opłat (Mautaufstellung), na podstawie których można wnioskować o zwrot nadpłaty. Szacuje się, że nadpłata za lata 2017-2020 może oscylować pomiędzy 3,62% a 7,2% opłaty uiszczonej, w zależności od klasy pojazdy, spalinowości, wagi oraz osi.

Zorientowani na cel