Obsługa prawna transportu

Kancelaria od lat współpracuje z przedsiębiorcami z sektora transportu krajowego i międzynarodowego. Dzięki czemu rozumiemy potrzeby podmiotów działających w branży TSL. 

Zapewniamy na co dzień wsparcie prawne w pełnym zakresie, aby w porę ochronić interes firmy lub zminimalizować ryzyko niepowodzenia podejmowanych przedsięwzięć. Takie podejście pozwala uniknąć wysokich kar pieniężnych za naruszenia przepisów prawa.

Dynamiczne zmiany przepisów prawa krajowego i wspólnotowego sprawiają, że nawet mali przewoźnicy potrzebują wsparcia prawnego, tak aby ustrzec się przed negatywnymi wynikami kontroli inspekcji drogowej.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z zakresu czasu pracy kierowców, obsługi tachografów oraz rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.

Tiry

 

          Co oferujemy?

 

Praca przy biurku

 

Bieżąca obsługa prawna firmy

 • porady prawne w bieżących sprawach firmy,
 • analiza umów np. ze spedycją, ubezpieczycielem, sprzedaży, itd.,
 • sporządzanie umów np. o współpracy, zarządzanie transportem, pożyczki, najmu,
 • opracowywanie pism i dokumentów,
 • przygotowywanie procedur wewnątrzzakładowych: regulaminy czasu pracy i wynagradzania,
 • sporządzanie umów z kierowcami i podwykonawcami,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • przekształcenia działalności,
 • polubowne rozwiązywanie sporów z kontrahentami, pracownikami,
 • mediacja gospodarcza,
 • doradztwo w zakresie czasu pracy kierowców,
 • reprezentacja przed WITD, GITD,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów kontrolnych.

 

Windykacja należności

 • wezwania do zapłaty,
 • uzyskanie sądowego nakazu zapłaty,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika.

Pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych

 • odwołania od decyzji ubezpieczycieli,
 • likwidacja szkód w pojazdach,
 • dochodzenie należności za wynajem pojazdów zastępczych,
 • odszkodowania za zniszczenie, utratę ładunku,
 • odzyskanie utraconych korzyści,
 • dochodzenie zadośćuczynienia za szkody niematerialne,
 • likwidacja szkód powstałych przy załadunku,
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Wypadek

 Dłonie i młotek

Prowadzenie sporów sądowych

 • reprezentacja w sądzie w sprawach cywilnych - dochodzenie zapłaty, kar umownych, odszkodowań,
 • wniesienie sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty,
 • obrona przed roszczeniami kontrahentów i współpracowników,
 • reprezentacja w sądach administracyjnych – skargi na decyzje GITD i innych organów,
 • reprezentacja w sądzie pracy w sporach z pracownikami,
 • obrona w sprawach o wykroczenia drogowe,
 • wnioski o uchylenie mandatów karnych.

Nadchodzące zmiany w prawie to wyznanie dla całej branży. Zdobyta wiedza i doświadczenie, a także ciągłe doskonalenie pozwalają nam stworzyć bezpieczne ramy dla Twojego biznesu.

Wychodząc na przeciw naszym klientom skupiany wokół siebie specjalistów z zakresu czasu pracy kierowców, rozliczania delegacji, płacy minimalnej oraz obsługi tachografów. Zaufały nam firmy świadczące przewóz osób oraz rzeczy, zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zorientowani na cel