Obsługa prawna branży budowlanej

Pomagamy inwestorom, projektantom, generalnym wykonawcom i podwykonawcom robót budowlanych obsługując inwestycje budowlane pod względem prawnym. Doradzamy na wszystkich etapach realizacji inwestycji, przygotowujemy i opiniujemy kontrakty budowlane oraz pomagamy rozliczać inwestycje.

Zajmujemy się również dochodzeniem wszelkich roszczeń związanych z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem prac bądź wadami konstrukcyjnymi w oddanych obiektach. Reprezentujemy Klientów przed sądami.

 

Pracownicy na budowie

Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

  • bieżącą stałą obsługę prawną firmy lub reprezentację w indywidualnej sprawie
  • sporządzanie umów o prace projektowe, roboty budowlane, instalacyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego itp.
  • analizę i opiniowanie umów budowlanych
  • negocjację umów w imieniu Klienta
  • weryfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów udzielanych w ramach zamówień publicznych
  • dochodzenie lub obronę w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności wykonawców i podwykonawców robót, w tym tytułem kar umownych, odszkodowań, zwrotu wynagrodzenia, kaucji
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji architektoniczno – budowlanej, przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • doradztwo prawne w zakresie relacji biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego
  • doradztwo w transakcjach kupna lub sprzedaży nieruchomości.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy sprawdzone i bezpieczne rozwiązania problemów, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy branży budowlanej. Korzystamy z fachowego wsparcia specjalistów branżowych, biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Zorientowani na cel