Zarządzanie danymi osobowymi – RODO

Każdy przedsiębiorca przetwarza dane osobowe swoich partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników.

Wejście w życie RODO sprawia, że także Twoja firma powinna dostosować lub stworzyć od podstaw ochronę danych osobowych zgodnie z nowymi zasadami.

RODO nakłada na administratorów szereg obowiązków, jednak nie proponuje gotowych rozwiązań.

W procedurze dostosowania do wymagań RODO najistotniejsze jest jednak uwzględnienie charakteru prowadzonej działalności i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie procedury ochrony danych osobowych.

 

szafa na dokumenty

 

Linie papilarne na elemencie

W ramach działalności naszej Kancelarii oferujemy kompleksowe wdrożenie RODO obejmujące:

  • przeprowadzeniu audytu zgodności z RODO dotychczasowego przetwarzania danych osobowych w firmie,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO,
  • opiniowaniu umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi pod kątem zgodności z RODO,
  • przygotowanie umów powierzenia przetwarzanie danych,
  • opracowanie kodeksu postępowania z danymi osobowymi/polityki ochrony danych osobowych,
  • opracowanie klauzul informacyjnych dla kontrahentów, pracowników oraz innych podmiotów,
  • reprezentacji w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądem,
  • szkolenia personelu z zakresu RODO,
  • stałą obsługę przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych.

Wprowadzenie RODO do przedsiębiorstwa wymaga podjęcia szeregu czynności. Dobór odpowiednich rozwiązań wymaga wiedzy specjalistycznej w zakresie ochrony danych osobowych, a także znajomości branży w ramach której funkcjonuje Twoja firma.

Zaufały nam w tym zakresie podmioty doradcze, firmy transportowe, budowlane,, a także zarządcy nieruchomościami oraz jednostki oświatowe.

Zorientowani na cel