Windykacja

Kancelaria świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego. Dochodzimy należności wynikających z nieopłaconych faktur VAT, niewykonanych lub nienależycie wykonanych umów (w tym ustnych i zawartych w formie elektronicznej), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej (egzekucji).

Zapewniamy profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania –-w miarę możliwości – dobrych relacji z dłużnikami.


Wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji :

  • analizujemy sprawę
  • wysyłamy do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty
  • składamy do sądu pozew o zapłatę, występujemy o sądowy nakaz zapłaty
  • reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym
  • prowadzimy egzekucję należności przez Komornika Sądowego

 

Naszą ofertę w zakresie windykacji długów kierujemy przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani poprawieniem spływu należności z wystawionych faktur.

Monety

Zorientowani na cel